Browsed by
Måned: marts 2015

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ordinær generalforsamling d. 30-03-2015. Sted: Trekroner Skolen – Kantinen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 6.1 Ændringer af vedtægter 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Michael Sørensen – Genopstiller…

Read More Read More

Kontingentopkrævning for 1H 2015

Kontingentopkrævning for 1H 2015

Der er kontingentopkrævning for 1H 2015 med betalingsfrist 16. marts 2015. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Betalingsfristerne i 2015 vil for 1. halvår være 16. marts 2015 og for 2. halvår vil det være 1. september 2015. Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner…

Read More Read More