Browsed by
Måned: marts 2016

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ordinær generalforsamling d. 29-03-2016. Sted: Trekroner Skolen – Kantinen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 6.1 Ændringer af vedtægter 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Brian Godthaab – Genopstiller…

Read More Read More