Browsed by
Måned: februar 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 22-03-2019 Sted: Trekroner Skolen – Spejlsalen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Michael Sørensen – Genopstiller 8. Valg af en revisor og…

Read More Read More

Kontingentopkrævning 1H 2019

Kontingentopkrævning 1H 2019

Der er kontingentopkrævning for 1H 2019 med betalingsfrist 15. februar 2019. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende. Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto: Indbetal…

Read More Read More