Browsed by
Måned: oktober 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

AFLYST Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 30-10-2020 Sted: Trekroner Skolen – Spejlsalen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Brian Godthaab – Genopstiller 8. Valg af en…

Read More Read More