Browsed by
Måned: maj 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 01-06-2021 Sted: Solvænget 13, 4000 Roskilde Kl.: 18:00 – 19:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Michael Sørensen – Genopstiller Tobias Sørensen – Genopstiller Brian…

Read More Read More