Browsed by
Måned: marts 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 10-06-2022 Sted: Solvænget 13, 4000 Roskilde Kl.: 17:30 – 19:30 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Tobias Sørensen – Genopstiller Brian Godthaab – Genopstiller 8….

Read More Read More