Browsed by
Kategori: Trekroner Ju-Jutsu

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

AFLYST Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 30-10-2020 Sted: Trekroner Skolen – Spejlsalen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Brian Godthaab – Genopstiller 8. Valg af en…

Read More Read More

Kontingentopkrævning 2H 2020

Kontingentopkrævning 2H 2020

Der er kontingentopkrævning for 2H 2020 med betalingsfrist 31. august 2020. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende. Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto: Indbetal…

Read More Read More

COVID19 Update 2020-03-12

COVID19 Update 2020-03-12

Grundet den seneste udvikling omkring COVID 19 og Statsministerens pressemøde i går, AFLYSER Trekroner Jujutsu’s bestyrelse hermed alle træninger med øjeblikkelig virkning fra 2020-03-12 indtil og med 2020-03-29. Klubbens bestyrelse følger løbende udviklingen og vil komme med yderligere information hvis træningen ikke kan genoptages umiddelbart efter 2020-03-29.

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 23-03-2020 Sted: Trekroner Skolen – Spejlsalen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Brian Godthaab – Genopstiller 8. Valg af en revisor…

Read More Read More

Kontingentopkrævning 1H 2020

Kontingentopkrævning 1H 2020

Der er kontingentopkrævning for 1H 2020 med betalingsfrist 3. februar 2020. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende. Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto: Indbetal…

Read More Read More

Kontingentopkrævning 2H 2019

Kontingentopkrævning 2H 2019

Der er kontingentopkrævning for 2H 2019 med betalingsfrist 30. august 2019. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto: Indbetal…

Read More Read More

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Trekroner Ju-Jutsu. Dato: 22-03-2019 Sted: Trekroner Skolen – Spejlsalen Kl.: 19:00 – 21:00 Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Afdelingens formand aflægger beretning. 4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse. 5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse. 6. Indkommende forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Michael Sørensen – Genopstiller 8. Valg af en revisor og…

Read More Read More

Kontingentopkrævning 1H 2019

Kontingentopkrævning 1H 2019

Der er kontingentopkrævning for 1H 2019 med betalingsfrist 15. februar 2019. Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser. Retningslinier: Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner. Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke. Satser: Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende. Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto: Indbetal…

Read More Read More