Kontingentopkrævning 1H 2014

Kontingentopkrævning 1H 2014

Der er kontingentopkrævning for 1H 2014 med betalingsfrist 28. februar 2014.
Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser.

Retningslinier:
Betalingsfristerne i 2014 vil for 1. halvår være 28. februar 2014 og for 2. halvår vil det være 1. august 2014.
Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner.
Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke.

Satser:
Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt
Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt

Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto:
Kontingentet indbetales via din netbank på klubbens bankkonto i SparNord Bank regnr. 9309 kontonr. 4582088565.
Husk at skrive dit fulde navn som indbetaler, ellers kan vi ikke registrere indbetalingen korrekt.

Comments are closed.