Kontingentopkrævning 1H 2016

Kontingentopkrævning 1H 2016

Der er kontingentopkrævning for 1H 2016 med betalingsfrist 19. februar 2016.
Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser.

Retningslinier:
Betalingsfristerne i 2016 vil for 1. halvår være 19. februar 2016 og for 2. halvår vil det være 1. september 2016.
Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner.
Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke.

Satser:
Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt
Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt

Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto:
Kontingentet indbetales via din netbank på klubbens bankkonto i SparNord Bank regnr. 9309 kontonr. 4582088565.
Husk at skrive medlemmets fulde navn på indbetalingen, ellers kan vi ikke registrere den korrekt.

Comments are closed.