Kontingentopkrævning 2. halvår 2022

Kontingentopkrævning 2. halvår 2022

Der er kontingentopkrævning for 2. halvår 2022 med betalingsfrist 1. september 2022.
Der bliver ikke udsendt girokort. Kontingent skal indbetales til klubbens bankkonto efter nedenstående retningslinier og satser.

Retningslinier:
Medlemmer i kontingentrestance må ikke repræsentere Trekroner Ju-Jutsu til træninger eller stævner.
Stopper man sin træning, refunderes kontingentet ikke.

Satser:
Børn/Ungdom (8-17 år): 500 kroner halvårligt
Voksne (18+ år): 650 kroner halvårligt
Studerende (18+ år): 400 kroner halvårligt, husk at aflevere kopi af studiekort eller lignende.

Indbetaling til Trekroner Ju-Jutsu bankkonto:
Indbetal kontingent via din netbank på klubbens bankkonto i Sparekassen Sjælland regnr. 0525 kontonr. 0000337010
Angiv medlemmets fulde navn på indbetalingen, ellers kan vi ikke registrere den korrekt.

Comments are closed.