Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2017

På vegne af bestyrelsen indkaldes der til ordinær generalforsamling d. 19-03-2017.

Sted: Trekroner Skolen – Kantinen
Kl.: 19:00 – 21:00

Iflg. klubbens vedtægter er programmet følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Afdelingens formand aflægger beretning.
4. Afdelingens kasser fremlægger det reviderede regnskab til god kendelse.
5. Kasseren fremlægger budget for det kommende år til godkendelse.
6. Indkommende forslag.
6.1 Ændringer af vedtægter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Michael Sørensen – Genopstiller
8. Valg af en revisor og en suppleant.
9. Valg af eventuelle udvalg.
10. Eventuelt.

Jvf. klubbens vedtægter, skal forslag der ønskes behandlet være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed.